Loading

מוזיקה
עיסאווה<br>מרוקו<br>כניסה חופשית !
כרטיסים אחרונים
מוזיקה
מוזיקה
רכישה סיור מודרך
בבתי הכנסת בעיר.
04.04 17:00 מוזאון לתרבות הפלשתים ע״ש קורין ממן
מוזיקה
רכישה "בית אוספים"
פעילות לכל המשפחה
04.04 10:30 מוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן
תערוכות
מוזיקה
רכישה טקס "פרס תור הזהב"
ה'תשע״ח -2018
04.04 18:00 אודיטוריום מונארט